ÚVOD AKTUÁLNÍ INFORMACE DĚNÍ V OBCI ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ HISTORIE OBCE ZŠ A MŠ TURISTIKA A REKREACE FOTOGALERIE NÁMĚTY OBČANŮ OSOV VE FILMU ÚZEMNÍ PLÁN OBCE CZECHPOINT Pověřenec GDPR DSO Šance Virtuální prohlídka obce
PROJEKT KANALIZACE PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ LEPORELO AKCÍ HOŘOVCKO PRŮVODCE POMOCI HOŘOVICE PŘEHLED AKCÍ: 
<< Září 2023>>
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Kulturní a okrašlovací spolek

kos_logoNavštivte naše nové stránky ZDE

Kulturní a okrašlovací spolek Osov, zapsaný spolek (KOS z.s.) byl založen 10. ledna 2016 v Osově jako nepolitický, dobrovolný a samosprávný svazek členů, kteří mají zájem naplňovat cíle spolku. Podle schválených stanov spolku jsou těmito cíli rozvoj společenského a kulturního života obce Osova a ochrana kulturního bohatství a krajinného rázu. Za tímto účelem spolek pořádá kulturní, společenské a sportovní akce a zkrášlovací aktivity v obci Osov a okolí. Spolek při naplňování cílů a ochraně svých zájmů spolupracuje zejména s příslušnými orgány státní správy, místní samosprávy, jinými spolky a dalšími partnery. Prvním předsedou KOS byl zvolen Pavel Čaboun z Osovce, místopředsedkyní Jana Matějková také z Osovce.

 

 

 

  Kontakt: kos.osov@seznam.czUskutečněné akce

více na http://kososov.cz/

 


 

kos_msposov2016Masopust 2016
První akcí na které se KOS podílel byl osovský masopust, obnovený po pětileté přestávce. Společně s obecním úřadem uspořádali členové spolku průvod maškar a maškaráků obcí, členové divadla ze stodoly připravili masopustní frašku a do pochodu vyhrával akordeon pana Matějky. Průvod se u hasičárny občerstvil senzačním gulášem Stáni Markové a pak skončil v hospodě U Sv. Donáta, kde se konalo vyhlášení nejhezčích masek a posezení s muzikou.

 

 

 

 

 

  Masopust 2017Masopust 2017

 V sobotu 18. února proběhl v Osově tradiční Masopust s průvodem obcí. Na srazu v
Osovci se shromáždilo na třicet masek spolu s velkým množstvím dalších
účastníků. Paní starostka vydala své povolení a slavnost mohla začít. Program
zahájila masopustní fraška v podání členů osovského Divadla ze stodoly ve
spolupráci s přihlížejícími, v nabídce bylo bohaté pohoštění a tudíž nechyběla
ani dobrá nálada a příjemná atmosféra, kterou umocňoval svým vyhráváním i pan
harmonikář. Cesta z Osovce na samý konec Osova je hodně dlouhá, takže čas od
času přišly na řadu zastávky na občerstvení. K mání byly jitrnice, vynikající
guláš a samozřejmě i sladké pochoutky. K tomu rozmanitá nabídka nápojů alko i
nealko. Závěr s vyhlášením vítězných masek se odehrával v podvečer u prodejny
COOP, kde bylo ve stanech připraveno další občerstvení a přítomní si mohli za
doprovodu harmoniky i pěkně zazpívat.

 

 

 

 

doz2016_drak

Den osovských žen (DOŽ)
Tradičních oslav, pořádaných od roku 2003 se letos zúčastnil i spolek KOS. DOŽ se konal 19. března 2016 ve školní telocvičně. Na úvod vystoupily děti z místní mateřské školy pod vedením Pavly Vaňatové a pak děti základní školy pod vedením Libuše Procházkové. Další program byl v režii Divadla ze stodoly, resp. nového Kulturního a okrašlovacího spolku. Blok zahájila originální písnička Pavla Čabouna, složená speciálně ke Dni osovských žen. Hrál ji společně se svou dcerou Pavlínou a na basu je doprovázela Anička Sedláčková. Poté vystoupil Josef Kozák v roli čerta a Anička Sedláčková jako Anka, která hledá chlapa. V krátké masopustní frašce se zpěvy se sice Anka čertu upíše krví, ale jak se nakonec ukáže, je chytřejší než rohatej. Na frašku navázalo čtení z deníčku blondýny, ve kterém exceloval Lukáš Vaata. Následovala scénka o luštitelích křížovek Františka Šebka a Josefa Kozáka a pak balad Felixe Holzmanna v podání Františka Šebka. Vyvrocholením bloku byla krátká pohádka o moderní princezně, kterou členové Divadla ze stodoly pojali jako maňáskovou hru. Zahráli si zde: Královnu Filomenu Markéta Šebková, krále Humpála Standa Houba, princeznu Pivěnku Anička Sedláčková, prince Bajaju Lukáš Vaňata a trojhlavého draka FraFraFraše František Šebek. Slovem doprovázeli Pavel Čaboun a Josef Kozák. Na závěr bloku zatancoval Jakub Šebek ukázku break dance. Poté si mohly ženy zazpívat a zatancovat se skupinou Duo Gate z Berouna.

Den Osovských žen 2017 DOŽ 2017

 Akce i tentokrát proběhla v tělocvičně ZŠ, pro tuto příležitost speciálně
upravené, a podíleli se na ní společně obecní úřad, spolek KOS, hasiči i
sportovci. Opět jsme zaznamenali velkou návštěvnost - přišly osovské ženy všech věkových kategorií, které byly hned při vstupu obdarovány květinou. V 15
hodin se rozběhl perfektně připravený kulturní program, pestrý, zábavný a velmi
vřele přijatý. Hudební skupina, které byl přímo zde přiřknut název "Uvidíme",
zahrála úvodem skladbu Pavla Čabouna Když přijde březen. Divadlo ze stodoly předvedlo dvě scénky ze života, totiž z hospody a ze školy a
Jakub Šebek předvedl, jak se tančí street dance. Vystoupení byla proložena
populárními písničkami v podání skupiny Uvidíme a osovští muži roznášeli
občerstvení. Zlatý hřeb programu připadl samozřejmě na samý závěr a byla
to svérázně upravená pohádka o Rusalce, jejíž realizaci tvůrci dovedli k
naprosté dokonalosti. Jednalo se o systém Cimrmanova oživlého dřeva, či
chcete-li velkých loutek marionet, v tomto případě živých herců ovládaných
provázky.

 

 

dizs_suchomastyKOS a DizS hrál pro Koniklec
V polovině dubna 2016 zorganizoval KOS společně s členy Divadla ze stodoly krátké vystoupení v ústavu sociálních služeb Koniklec v Suchomastech. Pro místní klienty zde zahrál masopustní frašku, krátkou pohádku o moderní princezně a na závěr zatančil Jakub Šebek ukázku break dance. Klientům se vystoupení líbilo a určitě nebylo poslední.


 

 

 

 

 

 

 

 

kos_carodejnice2016Pálení čarodějnic
Obnovená tradice pálení čarodějnic v obci Osov kterou uspořádal KOS za podpory OÚ a SDH Osov.

 Fotografie akcí k nahlédnutí ve fotogalerii obce nebo na stránkách fotografa M. Toula.

 

 

 

 

 

 


Okrašlovací aktivity


KOS pomáhá i při skutečném okrašlování a zvelebování prostředí obce. Od svého vzniku v lednu 2016 provedl následující:

  •     Finančně přispěl  na schůdky do koupaliště
  •     Opravil skákací prkno na koupališti
  •     Opravil cesty nad Osovcem (spolupracující nečlen František Bednařík z Osovce)
  •     Pomohl OÚ při sekání koupaliště
  •     Natřel lavičky v parčíku u pošty
  •     Založil "ptačí strom" v parčíku u pošty - na strom může každý pověsit svoji figurku ptáka at už vlastnoručně vyrobenou či vlastnoručně koupenou.

 


Okrašlovací spolky


Historie okrašlovacích spolků
Okrašlovací spolky mají v zemích Koruny české dlouholetou tra­dici. Po zrušení  vrch­nostenské správy v polovině 19. století  a vzniku samo­správ si lidé v obcích začali stále  více a více uvědomovat svoji odpovědnost za prostředí kde žijí. Kromě volby do místních zastu pitelstev začaly vznikat i první spolky zaměřené zpočátku na okrašlování z hlediska estetického. Prioritou byl pro ně čistý a upravený vzhled obcí a jejich okolí, ale i jednot­livých domů či oken.  
„... aby šetřilo náležité čistoty a za­chovávalo pořádek jak ve svých domácnostech, tak i v obci samé, na dvo­rech, zahradách, ulicích, místech ve­řejných...“
Jejich činnost se postupně rozšířila na celou domovinu:
„Domovina (Heimat) je krajem, ve kte­rém jsme trávili mládí, se vším, co k tomu patří a je pro to pří­značno. Je krajem, který milujeme, poněvadž jsme tu získali nejhlubší a nejtrvalejší dojmy a jelikož je pro nás ozářen zlatou září vzpomínek a mládí. V něm koření naše vlastenecké cí­tění a naše láska k lidu.“
Činnost okrašlovacích spolků za­hrnovala i účast na širším kulturním životě města nebo obce – or­ganizaci výstav, přednášek, hudebních koncer­tů, odhalování pomníků atp. Vytrvalý byl i důraz na aktivity spadající k po­slednímu bodu výše uvedených vzo­rových stanov – tedy motiv turistický. Sem spadaly jak aktivity, které okrašlovací spolky prováděly ve spoluúčasti se spřízněným Klubem českých turistů, tak vytrvalé snahy o okrášlení města za účelem zpříjemnění pobytu cizincům. Jmenujme například výstavbu odpočinkových míst, laviček, naučných stezek, rozhleden, ale i po­pulární soutěže o nejkrásnější předzahrádky, okenní truhlíky apod.
Činnost okrašlovacích spolků se roz­růstala a v roce 1904 vnikl  Svaz čes­kých spolků okrašlovacích v králov­ství Českém. Činnost spolků pokra­čovala až do 50. let 20. století, kdy spolky postupně za­nikly. Jejich znovuzrození se konalo po změně politických poměrů v roce 1989. Dnes jich opět existuje celá škála, ať už se jmenují jakkoli. 


Činnost spolku
Měla by vycházet z nějakého záměru, z nápadů, které se postupně změní v konkrét­ní plány aby byly realizovány. Ne všechno se povede, ne na všechno stačí síly, ale pokud chceme dojít k cíli, musíme hlavně vykročit. Kulturní a okrašlovací spolek je otevřen všem a všichni - tedy i nečlenové - mohou zaslat náměty, co by se mělo dělat.  

Jednou z činností OS jsou i přednášky či spíše sešlosti nebo ještě lépe výměny zkušeností, kdy se lidé schází a povídají si o zajímavých činnostech a dovednostech. Jak například vázat adventní věn­ce, jak zdobit velikonoční vajíčka nebo jak ušít pro děti zvířátka z froté ponožek, které vidíte na ob­rázku. Nápadů je nepřeberně.


Aktualizace: Josef Kozák 24.8.2016
TOPlist    Obecní úřad tel., fax: 311 584 256 | Osov 108, Pošta Osov, 26725 | obec@osov.cz | © oú Osov | Prohlášení o přístupnosti | administrace